Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Trưng bày tài liệu chủ đề “Nhớ mãi tên Người: Hồ Chí Minh”

  • 10/05/2023
  • 346

Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào, vì chúng ta có Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ Thiên tài - Anh hùng Giải phóng dân tộc - Danh nhân Văn hóa thế giới, Người luôn sống mãi trong tư tưởng, tình cảm, trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Nhân dân, là tấm gương lớn cho các thế hệ người Việt Nam phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

Hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2023), Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức trưng bày tài liệu với chủ đề “Nhớ mãi tên Người: Hồ Chí Minh” tại không gian Phòng Đọc tổng hợp.


Không gian trưng bày chính

Với hơn 500 bản sách, không gian trưng bày được chia làm 2 nội dung chính:

Phần 1: Tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ Chuyện kể từ làng Sen, Thời niên thiếu của Bác Hồ, rồi Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập... những tài liệu được trưng bày trong phần này sẽ giúp bạn đọc thêm hiểu sâu sắc công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, qua đó góp phần quan trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ.

Phần 2: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong phần này trưng bày nhiều tài liệu về những phẩm chất cao đẹp của Bác và quá trình học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân ta như:  Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển; Xây dựng Đảng, rèn luyện Đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh; 9 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số bài dự thi đoạt giải...


Một số tác phẩm được trưng bày

Hy vọng, nội dung trưng bày này sẽ góp phần quan trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước theo hướng bền vững.

Trưng bày tài liệu “Nhớ mãi tên Người: Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 9 đến ngày 25/05/2023 tại Thư viện tỉnh BR-VT.

Thảo My

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BR-VT