Đăng ký mở thẻ

Hình độc giả

Information general

ValiIdcard
Valiname
Tên không được để trống

Information Contact

Information account

Mật khẩu không được để trống
Xác nhận mật khẩu không đúng

Hướng dẫn thanh toán tiền kích hoạt, gia hạn thẻ Online

Cách 1: Bạn đọc thanh toán trực tiếp cho thủ thư tại Phòng thẻ - Thư Viện Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cách 2: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng theo nội dung :

" Tên bạn đọc- Số thẻ- Thanh toán phí làm thẻ"
Thông tin tài khoản:

* Tên TK: Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Số TK: 631704060070197

* Ngân hàng VIB - Phòng giao dịch thành phố Bà Rịa

* Bạn đọc kiểm tra Email để kiểm tra để nhận tài khoản thẻ - Mọi thắc mắc liên hệ 0254.3742.107 *