Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

“Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”

  • 10/04/2023
  • 1319
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

“Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” là chủ đề không gian trưng bày, giới thiệu tài liệu của Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam - Lần thứ II - Năm 2023 tại tỉnh BR-VT.


Ngày 04/11/2021, Thủ tướng có quyết định về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thay thế cho Ngày Sách Việt Nam trước đây. Theo đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức vào 21/04 hàng năm trên phạm vi toàn quốc khẳng định rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như hình thành và phát triển thói quen đọc sách với người dân nhằm nâng cao trí tuệ Việt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là một sự kiện văn hóa hết sức ý nghĩa, tiếp nối truyền thống hiếu học, trọng tri thức của dân tộc ta. Đồng thời, còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Từ những ngày đầu tháng 3, Thư viện tỉnh BR-VT đã chuẩn bị nhiều hoạt động hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam - Lần thứ II - Năm 2023 tại tỉnh BR-VT như phát động hai cuộc thi: Quyển sách tôi yêu và Vẽ tranh theo sách; tổ chức Ngày Hội sách tại các trường học, luân chuyển tài liệu đến các đơn vị cơ sở, giới thiệu sách bằng video clip và trưng bày, giới thiệu tài liệu tại Phòng Đọc Tổng hợp. Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng. 


Với chủ đề Sách “Nhận thức - Đổi mới - sáng tạo”, Thư viện đã trưng bày giới thiệu hơn 300 đầu sách, trong đó có nhiều mảng sáng mới về Học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; về Văn hóa đọc, về Vai trò của sách trong đời sống, Bí quyết - phương pháp đọc sách hiệu quả, về Chuyển đổi Số trong thời đại 4.0…, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của học sinh và người dân trên địa bàn.


Bên cạnh trưng bày, giới thiệu sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Thư viện còn giới thiệu hơn 200 tài liệu nhân Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 01/05, với các nội dung về chiến tranh cách mạng Việt Nam, Chiến dịch Hồ Chí Minh, 30/04 và tôi…, phục vụ cho đối tượng công nhân, viên chức và người lao động…


Thông qua đợt trưng bày này, Thư viện đã tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời mong muốn nuôi dưỡng tình yêu sách cho bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ; góp phần xây dựng, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hồng Loan

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BR-VT