Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

  • 09/05/2023
  • 572
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Chi tiết:   ke-hoach-thi-chinh-luan-lan-thu-3.pdf