Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Đoàn trong trái tim tôi

  • 21/03/2024
  • 254

Tháng 3 về, tâm hồn mỗi người trẻ chúng ta rạo rực đến lạ! Tháng 3 về, mang theo cái hanh hao của nắng phương Nam. Tháng 3 còn là Tháng Thanh niên, tháng của mùa xuân - mùa của tuổi trẻ trước tương lai xán lạn của nước nhà.

Đoàn Thanh niên Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đang phấn khởi tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2024), 20 năm hình thành và phát triển “Tháng Thanh niên”.

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi ấy, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức trưng bày, giới thiệu tài liệu với chủ đề Đoàn trong trái tim tôi tại không gian Phòng Đọc Tổng hợp.


Không gian trưng bày chính tại Phòng Đọc Tổng hợp

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, khi nước ta bị xâm lược, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, xả thân vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của dân tộc, Đảng ta đã chỉ rõ: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên.

Hơn 300 tài liệu được lựa chọn trưng bày lần này tập trung vào 3 nội dung chính:

Phần 1: Tự hào trang sử Đoàn. Đưa đến bạn đọc một số tài liệu nhằm giới thiệu, tuyên truyền về: Đảng, Bác Hồ với công tác thanh niên; truyền thống vẻ vang 93 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những chiến công, những tấm gương tiêu biểu của đoàn viên, TNCS Hồ Chí Minh trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Phần 2: Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác Hồ. Những tài liệu được giới thiệu trong phần này tập trung vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ đoàn viên, thanh niên vững mạnh, có đạo đức, có nhân cách, như: “Giáo dục thanh niên kế thừa nhân cách Hồ Chí Minh: Để trưởng thành và phát triển”; “Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật”; “Nhiệm vụ cơ bản của Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”...

Phần 3: Bản lĩnh thanh niên ngày nay. Trưng bày đưa đến bạn đọc chùm tác phẩm về kỹ năng cho thanh niên trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thời kỳ hội nhập và phát triển, bởi mỗi thanh niên cần ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, biết tự hào, trân trọng những giá trị truyền thống, có ước mơ, hoài bão lớn, có lý tưởng sống cao đẹp, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, có ý chí vươn lên làm chủ tri thức khoa học và công nghệ, sống có trách nhiệm, có năng lực, trình độ, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế…


Một số tài liệu tại trưng bày

Hy vọng thông qua trưng bày, giới thiệu tài liệu Đoàn trong trái tim tôi sẽ góp phần làm lan tỏa hoạt động đọc sách trong cộng động, đặc biệt là bạn đọc trẻ, đồng thời ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; qua đó cổ vũ, động viên mỗi đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua, xây dựng ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ nêu cao tinh thần tự giác học tập và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Trưng bày diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 31/03/2024 tại Phòng Đọc Tổng hợp - Thư viện tỉnh BR-VT.

Kính mời quý bạn đọc cùng tham quan, đọc sách!

Thảo My

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BR-VT

  • Minh Thư (Vietnam+)