Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Văn hóa Biển đảo qua tín ngưỡng và lễ hội truyền thống Việt Nam

  • 29/05/2023
  • 668


Văn hóa Biển đảo qua tín ngưỡng và lễ hội truyền thống Việt Nam/ Lê Thái Dũng biên soạn.- Hà Nội: Nxb. Dân trí, 2020.

Việt Nam là quốc gia Biển, có bờ biển dài trên 3.260km với hàng nghìn đảo lớn nhỏ, phân bổ đều khắp đất nước. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Biển đảo luôn có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt, là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vừa khởi tạo không gian sinh tồn, đồng thời bồi đắp không gian văn hóa rất khoáng đạt, phong phú và đặc sắc. Văn hóa Biển đảo là một bộ phận quan trọng của nền Văn hóa Việt Nam, thống nhất trong đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, tồn tại mãnh liệt trong tâm thức người Việt. Trong Văn hóa Biển đảo, nhiều tín ngưỡng và lễ hội dân gian độc đáo được ghi dấu, lưu giữ, trao truyền, phát triển đến ngày nay, trở thành nét đẹp truyền thống, đặc trưng của người dân miền biển.

Với mong muốn góp phần cung cấp những tư liệu, thông tin đúng đắn, phù hợp, thiết thực cho bạn đọc về Biển đảo dưới góc nhìn văn hóa, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Văn hóa Biển đảo qua tín ngưỡng và lễ hội truyền thống Việt Nam”. Sách do Lê Thái Dũng biên soạn, được Nhà xuất bản Dân trí ấn hành năm 2020. Cuốn sách được chia làm ba chương:

Chương 1: Những nét chính về Biển đảo trong Văn hóa Việt Nam

Biển đảo không chỉ nằm trong ký ức của người Việt Nam từ xưa mà những gì Biển đảo đem lại còn được ghi rõ trong sử sách. Trong chương 1, cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những nét chính, khái quát nhất về Văn hóa Biển đảo qua dấu tích khảo cổ học; yếu tố Biển đảo gắn liền từ thời lập quốc của người Việt; qua nền ẩm thực dân gian, qua các hoạt động giao thương đường biển…

Chương 2: Văn hóa Biển đảo qua tín ngưỡng Việt Nam

Cũng vì gắn bó với Biển đảo mà Biển đảo đã đi vào tín ngưỡng của người Việt từ bao đời nay. Đến với chương 2, tác giả khái quát đôi nét về Văn hóa Biển đảo qua tín ngưỡng dân gian và một số tục thờ phụng mang yếu tố Biển đảo như tục thờ Lạc Long Quân, tục thờ cúng Thần Biển, tục thờ Long vương, tục thờ Cá voi… Điều này được thể hiện rõ qua hệ thống cơ sở thờ tự liên quan tới Biển có rất nhiều, đậm đặc nhất là ở các vùng ven biển với nhiều đền thờ, am, miếu lớn nhỏ trải khắp từ trong Nam ra Bắc.

Chương 3: Văn hóa Biển đảo qua lễ hội truyền thống Việt Nam

Hầu hết các lễ hội đều bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Lễ hội được hiểu là một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Lễ hội xuất hiện khắp mọi nơi trên cả nước nhưng lễ hội ở các địa phương vùng biển Việt Nam vừa độc đáo, đặc sắc vừa mang đậm hơi thở cuộc sống của người dân vùng biển. Trong phần này, bạn đọc sẽ được khám phá một số lễ hội tiêu biểu của 27 tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam.

Nội dung trong sách “Văn hóa Biển đảo qua tín ngưỡng và lễ hội truyền thống Việt Nam” được trình bày ngắn gọn, khái quát, có trọng tâm giúp bạn đọc nắm được những kiến thức cần thiết nhất, đồng thời cũng giới thiệu đến bạn đọc những nét đặc sắc về Văn hóa Biển đảo ở mỗi vùng miền, địa phương; qua đó làm nổi bật tính phong phú, đa dang của Văn hóa Việt Nam nói chung và Văn hóa Biển đảo nói riêng.

Hy vọng, qua cuốn sách “Văn hóa Biển đảo qua tín ngưỡng và lễ hội truyền thống Việt Nam”, bạn đọc sẽ nhận thức được tầm quan trọng của Biển đảo đối với cuộc sống, chủ quyền và vị trí chiến lược về quốc phòng - kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Sách hiện có tại Thư viện tỉnh BR-VT. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa!

Thảo My

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BR-VT