Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Quản trị và phát triển kinh tế ở biển Đông

  • 29/05/2023
  • 168


Quản trị và phát triển kinh tế ở biển Đông/ Nguyễn Tác An chủ biên; Phan Minh Thụ, Nguyễn Thanh Vân, Tống Phước Hoàng Sơn. - Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2018.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2023, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Quản trị và phát triển kinh tế ở Biển Đông” của các tác giả Nguyễn Tác An chủ biên; Phan Minh Thụ, Nguyễn Thanh Vân, Tống Phước Hoàng Sơn. Sách do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành năm 2018.

Quản trị và phát triển kinh tế ở biển, đảo là những nhiệm vụ trọng đại, liên quan đến sự tồn vong của quốc gia, sự ổn định của khu vực và quốc tế. Đó là những lĩnh vực rộng lớn, phức tạp… nên các nhà quản lý cần được trang bị đầy đủ về nhận thức, kiến thức, kỹ năng, năng lực và nhân lực để triển khai các hoạt động có hiệu quả trong bối cảnh vô cùng phức tạp ở đại dương, biển và ven biển hiện nay. Con người sống trong môi trường tự nhiên, khai thác tự nhiên, lợi dụng các điều kiện tự nhiên để phục vụ mình nên phải “hiểu, thấu hiểu” thiên nhiên và các cơ sở khoa học, xã hội cũng như công nghệ, công cụ để quản trị, khai thác tài nguyên, tiến hành sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Riêng đối với Việt Nam, đất nước có nền kinh tế nông nghiệp hơn bốn nghìn năm, lại có nhiều tiềm năng và các lợi thế về địa chiến lược, chính trị, kinh tế biển và đảo, cho nên việc hết sức cấp thiết trước mắt là phải nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng tổ chức quản trị và phát triển, không chỉ ở cấp chiến lược, mà còn phổ biến rộng rãi cho cộng đồng trong nước và quốc tế, để “hiểu, thấu hiểu” hơn nữa về Biển Đông, nhất là về quản trị bảo vệ an ninh, chủ quyền và phát triển kinh tế thích ứng với xu thế mới.

Với những kiến thức, kinh nghiệm của chính các tác giả và sự tham khảo rất nhiều thông tin, tài liệu đã được công bố trong và ngoài nước, cuốn sách “Quản trị và phát triển kinh tế ở Biển Đông” là một chuyên khảo được biên soạn theo tư tưởng chủ đạo là tài liệu “mở”, không chỉ thảo luận về những lý thuyết, lý luận, những vấn đề phỏng đoán hay khả năng mà còn bàn về những điều thực tiễn có tính khẳng định. Ngoài việc cung cấp lý luận, cuốn sách tập trung và chú trọng đến việc chỉ dẫn các phương pháp cụ thể, đề người đọc có thể tham khảo, tiếp thu và chuyển giao, tạo ra năng lực hiểu biết thật sự chủ động. Đây còn là cuốn “cẩm nang” hướng dẫn và chỉ rõ các giải pháp tổ chức triển khai vào thực tế ở Biển Đông hiện nay phù hợp, thích ứng với xu thế mới.

Đồng thời, cuốn sách tổng kết những điều Việt Nam đã làm, đang làm và mạnh dạn đề xuất định hướng những việc Việt Nam cần làm cho Biển Đông, với hy vọng xã hội có những chuyển đổi về nhận thức và hành động.

Cuốn sách “Quản trị và phát triển kinh tế ở biển Đông” là tài liệu hữu ích cho nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, học tập và cho tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu về Biển Đông.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Thảo My

Phòng Công tác Bạn đọc - Thư viện tỉnh BR-VT