Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Du lịch và Chuyển đổi Số Du lịch

  • 06/12/2023
  • 175
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)Chuyển đổi Số được xác định là xu hướng tất yếu đối với ngành Du lịch khi mang lại cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 Chuyển đổi Số trong ngành Du lịch được hiểu là một sự chuyển dịch từ mô hình kinh doanh và tiếp thị truyền thống sang mô hình kinh doanh hiện đại hơn tập trung vào khách hàng theo mô hình chuỗi giá trị số dựa trên dữ liệu, qua đó tạo ra và cung cấp các dịch vụ thuận tiện nhất cho khách Du lịch và làm du khách hài lòng.

Nhận thức được Chuyển đổi Số thành công sẽ đem lại nhiều lợi ích và tiềm năng lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch nước nhà, hiện nay, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp công nghệ cũng như thiết lập các chính sách phù hợp để tăng tốc chuyển đổi và đem lại trải nghiệm tích cực hơn cho du khách.

Cùng với cả nước, Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang đồng loạt triển khai và áp dụng nhiều ứng dụng Chuyển đổi Số trong lĩnh vực Du lịch nhằm thích ứng với xu thế và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề Chuyển đổi Số ngành Du lịch Việt Nam, Thư viện tỉnh BR-VT giới thiệu đến quý bạn đọc sưu tập chuyên đề: “Du lịch và Chuyển đổi Số Du lịch”. Chuyên đề gồm 4 phần:

Phần I: Các văn bản của Đảng và Nhà nước về Chuyển đổi Số ngành Du lịch;

Phần II: Du lịch và Chuyển đổi Số Du lịch;

Phần III: Bà Rịa – Vũng Tàu: Du lịch và Chuyển đổi Số Du lịch

Bộ sưu tập có tại Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi tiết vui lòng xem tại:

https://thuvienbrvt.vn/toolereader/docsach/id=395347&fileRowId=9793fca2-db70-4f71-9d68-083fb4435b25&type=digitaldocument-bnRsYW47cnR6enN7cnss-BRVT.html

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ngô Lan

Phòng Thông tin - Thư viện tỉnh BR-VT