Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Phòng Địa chí và Xuất bản phẩm địa phương

Gồm những tài liệu quí hiếm, có giá trị. Đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ nghiên cứu, học tập. Bạn đọc có thể tra cứu trên máy qua phần mềm Opac để tìm tài liệu hoặc vào kho tự chọn, đọc tại chỗ không mượn về nhà. Kho Tra cứu - Địa chí được sắp xếp theo môn loại. Tổng số sách kho Tra cứu: 6.477 bản, kho Địa chí: 1.527 bản. Bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu theo chuyên đề hoặc tìm hiểu về địa phương thì đây chính là nơi cung cấp thông tin cần thiết cho bạn.