Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

BAN LÃNH ĐẠO


STT HỌ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL ẢNH
1 Trần Minh Thế
Giám đốc 02543.742.109

2 Huỳnh Tới
Phó Giám đốc 02543.742.111


3 Trần Thế Vinh
Phó Giám đốc 02543.742.106PHÒNG HÀNH CHÍNH


STT HỌ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL ẢNH
1 Phạm Thị Nga
Phó Trưởng phòng2 Hoàng Thị Thu Hà 
Văn thư, thủ quỹ
-

3  Đỗ Thị Thúy  
Nhân viên
-

4 Vũ Ngọc Quân  
Lái xe5 Đỗ Thị Phượng  
Tạp vụ6 Nguyễn Thị Hồng Đào 
Tạp vụ


7 Trần Minh Công
Bảo vệ
02543.742.110


8 Phạm Văn Nhung 
Bảo vệ
02543.742.110


9  Vũ Ngọc Thiện
NV Điện nước
02543.742.110


 

PHÒNG NGHIỆP VỤSTT HỌ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL ẢNH
1 Trần Xuân Chỉnh 
Phó Trưởng phòng
02543.742.102


2 Bùi Thị Chung 
Nhân viên
-
3 Nguyễn Thị Loan 
Nhân viên
-

5 Nguyễn Thị Hồng Thương 
Nhân viên
-

PHÒNG CÔNG TÁC BẠN ĐỌC


STT HỌ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI Ghi chú ẢNH
1 Vòng Kim Tỷ Trưởng phòng
02543.742.103


2 Huỳnh Thị Mai
Nhân viên3  Đinh Thị Thuý  
Nhân viên
-

4 Bùi Thị Kiều Anh 
Nhân viên5 Trương Thị Nhung 
Nhân viên
02543.742.107
P. Mượn
6 Vũ Thị Phi 
Nhân viên
02543.742.100
P. Báo
7 Hoàng Chiến Thắng
Nhân viên8 Trương Thị Huyền Trang Nhân viên
02543.742.112
P. Thiếu nhi

9 Nguyễn Thị Hương
Nhân viên tập sự
02543.742.112
P. Thiếu nhi

 

PHÒNG THÔNG TIN

STTHỌ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL ẢNH
1 Võ Tấn Tài Trưởng phòng
02543.742.101

2 Bùi Quang Sơn 
Phó Trưởng phòng
-

3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Nhân viên
-

4 Nguyễn Thị Mến Nhân viên
-

5 Lê Thị Kim Yến
Nhân viên
-

6 Ngô Thị Lan
Nhân viên tập sự
-

7 Trần Thị Hoa Thắm 
Nhân viên - Tổ Bảo quản và Số hóa tài liệu
-

8  Nguyễn Thị Thu Vinh
Nhân viên - Tổ Bảo quản và Số hóa tài liệu
-

9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Nhân viên - Tổ Bảo quản và Số hóa tài liệu
-