Bản tin nổi bật

sách chuyên đề "chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9"

Thông tin hoạt động

Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tham gia Sơ khảo Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi năm 2017 - Khu vực miền Nam

Hội thi là một sân chơi thật sự bổ ích, giúp nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng cần thiết trong nghiệp vụ thư viện; tạo cơ hội học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị và đặc biệt là động viên, khuyến khích cán bộ thư viện tiếp tục thắp lên “ngọn lửa tình yêu” với sách...

Tổng quan Thư viện tỉnh BRVT

Cơ cấu tổ chức

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh BR-VT, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh được sắp xếp như sau:

Thư viện tỉnh BRVT - Thông báo

Giới thiệu sách hay

Tin tức sự kiện

Quan hệ đặc biệt Việt-Lào đời đời bền vững

Mối quan hệ đó đã được thử thách qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược nên ngày càng được củng cố và phát triển, trở thành tấm gương mẫu mực, trong sáng. Đây là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.....