• Tra cứu tài liệu
  • Tin bài

LIÊN KẾT WEBSITE

GIỚI THIỆU SÁCHSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta đã từng nói “Cuộc đời là cái thang không có nấc chót, việc học là cuốn vở không có trang cuối cùng”, “ Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”, “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”. Ngày nay, học tập có tầm quan trọng rất lớn đối với cuộc đời của mỗi con người, tập thể, cộng đồng, dân tộc và toàn xã hội. Nên việc học rất cần thiết.

“Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định bản thân và học để trở thành một công dân tốt”. Chính vì vây, Xây dựng xã hội học tập vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là yêu cầu chiến lược, nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của nền giáo dục nước ta. Xây dựng xã hội học tập quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quá trình phát triển nền kinh tế Việt Nam thành nền kinh tế tri thức, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái như Bác Hồ hằng mong muốn...

hidden
hidden
hidden
hidden
hidden

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆNhidden
hidden
hidden
hidden
hidden