Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LIÊN HOAN THIẾU NHI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2019

  • 29/05/2019
  • 276

I. MỤC ĐÍCH  - YÊU CẦU

- Nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong thanh thiếu niên và học sinh toàn tỉnh, hướng dẫn phương pháp và nghệ thuật đọc sách báo, củng cố và mở rộng kiến thức, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu quê hương, đất nước;

- Các hoạt động phải được triển khai rộng rãi, đồng bộ từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên tham gia. Vận động được sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và gia đình. Thu hút đông đảo thiếu nhi tích cực tham gia;

- Nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức một cách sinh động, hấp dẫn để lại ấn tượng tốt cho thiếu nhi và cộng đồng;

- Chọn được những câu chuyện kể hay nhất tham gia Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách tỉnh BR-VT và Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ tại Nhà Thiếu nhi tỉnh BR-VT.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

1. Đối tượng

- Thiếu nhi đang sinh sống, học tập tại các khu dân cư, thôn, ấp, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi học tiểu học và trung học cơ sở.

2. Số lượng, thời gian và địa điểm tổ chức

2.1 Số lượng: Mỗi đơn vị thành lập một đội tuyển gồm 5 thành viên: (Khu dân cư, thôn, ấp, khu phố - tham gia các hình thức kể chuyện ở cấp xã), (Xã, phường, thị trấn – tham gia Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách cấp huyện), (Huyện, thị xã,  thành phố - tham gia Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách cấp tỉnh).

2.2 Thời gian:

+ Cấp cơ sở: Từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2019.

+ Cấp huyện: Từ ngày 01/06 đến ngày 10/06/2019.

+ Cấp tỉnh: Ngày 21/06/2019.

Các huyện, thị xã, thành phố gửi danh sách đội tuyển tham dự Liên hoan Thiếu nhi Kể chuyện theo sách cấp tỉnh về Thư viện tỉnh BR-VT chậm nhất vào ngày 15/06/2019.

2.3 Địa điểm:

+ Cấp cơ sở: Chọn địa điểm phù hợp (Trường Tiểu học, THCS, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã).

+ Cấp huyện: Chọn địa điểm theo điều kiện cụ thể của địa phương.

+ Cấp tỉnh: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh BR-VT.

Chi tiết thông báo:

Dữ liệu đính kèm:

  THONG BAO LIEN HOAN THIEU NHI KE CHUYEN THEO SACH BRVT 2019.pdf