Tìm thấy 5 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: 895.9221009
  Thông tin xb: Hà Nội: Thanh niên, 2003
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
 • 3.
  Phân loại DDC: 8(V)2(075)
  Thông tin xb: Khánh Hòa: Nxb. tổng hợp Khánh Hòa, 1991
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại DDC: 8(V)2(075),807
  Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1995
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại DDC: 8(V)2
  Tác giả: Hoài Việt
  Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 1990
  Nguồn tài liệu: Sách đơn