...
Phân loại DDC: 615
Tác giả: Đỗ, Tất Lợi
Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1986
Mô tả vật lý: 1250 tr.: hình vẽ, 22 cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số điểm cần chú ý khi sử dụng thuốc nam, cơ sở lý luận tìm thuốc, chè thuốc, tác dụng của thuốc theo đông , tây y và các vị thuốc, cây thuốc áp dụng điều trị chữa bệnh cho con người
Từ khóa: Cây thuốcDược liệu

Tìm kiếm thêm