...
Phân loại DDC: 619.8,615.8
Tác giả: Lê, Trần Đức
Thông tin xb: Hà Nội: Y học, 1995
Mô tả vật lý: 293 tr., 19 cm
Tóm tắt: Một số vấn đề về sinh đẻ có kế hoạch. Những bệnh thường gặp trong gia đình. Bệnh trẻ em. Chăm sóc người bệnh.
Từ khóa: Y học dân tộcY học cổ truyền

Tìm kiếm thêm