...
Phân loại DDC: 619.7
Tác giả: Thượng Trúc
Thông tin xb: Đồng Tháp: Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, 1993
Mô tả vật lý: 275tr, 19cm
Tóm tắt: Phương pháp sửa, tiếp xương. Các phương thuốc gia truyền trị bong gân, đau nhức xương...
Từ khóa: Đông yKhoa ngoạiBong gânGãy xươngY họcY khoa

Tìm kiếm thêm