...
Phân loại DDC: 959.777
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Mô tả vật lý: 97 tr., 2 bản đồ: ảnh, 19 cm
Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển đường Hồ Chí Minh trên biển BRVT và những đóng góp của nó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Từ khóa: Đường Hồ Chí Minh trên biểnKháng chiến chống mỹLịch sử hiện đại

Tìm kiếm thêm