...
Phân loại DDC: 615.5
Tác giả: Phan, Công
Thông tin xb: Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 1998
Mô tả vật lý: 241 tr.: hình vẽ, 19 cm
Tóm tắt: Cách điều trị bằng những phương pháp Đông - Tây y các bệnh về hô hấp, tuần hoàn, tiêu hoá, tiết niệu và sinh dục, thần kinh, nhi khoa, truyền nhiễm, phụ khoa và các bệnh khác.
Từ khóa: Bệnh gia đìnhĐiều trịThuốc nam

Tìm kiếm thêm