20/08/2019

Tổng Bí thư – Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG với...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ Đảng ta vẫn tiến hành thường xuyên, nhưng chưa bao gờ được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và mang lại những kết quả cụ thể như những năm gần đây. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, hàng loạt vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, trong đó nhiều vụ tưởng chìm trong im lặng lần lượt được đưa ra ánh sáng, xét xử nghiêm minh mà cũng rất nhân văn; thu hồi về cho Nhà nước khối lượng tài sản, tiền rất lớn. Hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, không ít trường hợp phải xử lý hình sự, kết án tù. Dù rất đau lòng, song chính quyết tâm ấyđã củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo không khí phấn khởi để đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường quốc phòng - an ninh. Những kết quả có được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo tiền đề cho đất nước phát triển bền vững. Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ như ngày nay; dân tộc Việt Nam ta có vị thế trên trường quốc tế như ngày nay.

Có được những thành tựu vui mừng ấy là do quyết tâm lớn của toàn Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – người khởi xướng, kiên trì, quyết tâm, kiên quyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều câu nói của đồng chí như mệnh lệnh thôi thúc các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng quyết tâm đẩy lùi tham nhũng: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đấy cũng phải cháy”; “Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, ai cảm thấy cản trở nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”; “Không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm; trái lại, phải mạnh dạn làm để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân và phải công khai để nhân dân biết, ủng hộ và giám sát”; “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”… Những lời phát biểu tự đáy lòng với quyết tâm cao nhất ấy của đồng chí đã trở thành thông điệp đầy nhiệt huyết, “tiếp lửa” cho cuộc chiến chống tệ tham nhũng, tiêu cực.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài đều kỳ vọng, gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thông qua các báo điện tử, mạng xã hội và nhiều kênh thông tin khác, rất nhiều tri thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên, người lao động đã bày tỏ sự kính trọng với tình cảm chân thành nhất dành cho người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta, coi đồng chí là người khởi xướng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, là “Người đốt lò vĩ đại”, “Tổng Tư lệnh trong lòng dân”; là người có đức tính liêm khiết, trong sáng, giản dị, trí tuệ, bản lĩnh; đồng tình, ủng hộ và và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, để Đảng thật sự là niềm tin yêu, niềm tự hào của toàn dân.

Những bài viết trong tập sách này đã được đăng tải, xuất hiện và lan tỏa ở nhiều kênh thông tin và hầu hết các trang mạng xã hội, với nhiều cách nghĩ, góc nhìn khác nhau, nhưng có điểm chung là khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và tăng cường đối ngoại. Nội dung của tập sách này không chỉ biểu thị niềm tin đối với Đảng mà còn là tư liệu quý, sinh động, đa dạng về một phần quan trọng của công tác xây dựng Đảng…

Tập sách “Tổng Bí thư – Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” là tài liệu giúp cho cán bộ, đảng viên, người dân có thêm thông tin đa dạng, tìm hiểu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và về cá nhân đống chí Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng…

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tập sách: “Tổng Bí thư – Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”.- Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2019.- 620 tr.

Huỳnh Tới