Lịch sử hình thành

     Tiền thân của Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là Thư viện Nhân dân thị xã Vũng Tàu (thuộc tỉnh Đồng Nai), được thành lập sau ngày thống nhất đất nước, năm 1976.

     Sau khi thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo vào năm 1979. Ngày 19/09/1981, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo ra Quyết định số 371/QĐ-UB thành lập Thư viện Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo trên cơ sở Thư viện Nhân dân thị xã Vũng Tàu, có chức năng nhiệm vụ của một thư viện cấp tỉnh.

     Ngày 12/08/1991, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa VIII, kỳ họp thứ 9. Ngày 16/1/1992 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 25/QĐ-UB đổi tên các đơn vị sự nghiệp ngành Văn hóa - Thông tin và Thể thao. Theo quyết định này, Thư viện đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được đổi tên thành Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trụ sở Thư viện nằm ở vị trí trung tâm, tại số 91 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Vũng Tàu, rất thuận lợi trong việc đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

     Ngày 29/11/2005, Ủy Ban nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 4563/QĐ-CTUBND, đổi tên Thư viện tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     Ngày 27/4/2010, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển về số 04, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

======================================

LÃNH ĐẠO THƯ VIỆN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

TỪ NĂM 1976 ĐẾN NAY

* Từ năm 1976 đến năm 1981: Các ông/ bà: Nguyễn Lượng (1976), Nguyễn Thị Tuyết (1977), Nguyễn Thị Huy (1978 – 1979)… phụ trách Thư viện Nhân dân thị xã Vũng Tàu

* Từ tháng 9/1981 đến tháng 10/1988: Ông Đỗ Văn Tấn (tức Giang Tấn) - Giám đốc Thư viện đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo

* Từ tháng 11/1988 – 3/2004: Ông Hoàng Văn Định, Cử nhân Văn hóa - Giám đốc Thư viện đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Từ tháng 4/2004 đến tháng 6/2014: Ông Phạm Diêm, Cử nhân Ngữ văn - Giám đốc Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Từ tháng 6/2014 đến nay: Ông Trần Minh Thế, Cử nhân Kinh tế - Văn hoá - Giám đốc Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Từ tháng 1/1989 – tháng 10/2016: Bà Lê Thị Phụng, Trung cấp Thư viện - Phó Giám đốc Thư viện đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, Thư viện Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Từ tháng 12/2008 – tháng 10/2017: Ông Nguyễn Quang Phi, Cử nhân Lịch sử - Hành chính công - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Từ tháng 11/2016 – nay: Ông Huỳnh Tới, Thạc sỹ Thư viện - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Từ tháng 12/2017 – nay: Ông Trần Thế Vinh, Thạc sỹ Hành chính công - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu