21/12/2018

Chi bộ Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên và khen thưởng năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên và khen thưởng năm 2018, ngày 20/12/2018, Chi ủy – Chi bộ Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã tổ chức Hội nghị Đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên và khen thưởng năm 2018.

Tại hội nghị, các đảng viên đã nghe Báo cáo Kiểm điểm Chi ủy - Chi bộ năm 2018 do đồng chí Huỳnh Tới – Phó Bí thư trình bày. Theo đó, trong năm 2018 Chi ủy - Chi bộ Thư viện tỉnh BR-VT đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền, học tập và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đã lãnh đạo một tập thể đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng đơn vị thân thiện, trong sạch và vững mạnh. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018. Kết quả phân loại cơ sở đảng đề nghị xét đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Phần kiểm điểm của tập thể Chi ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, viên chức và đảng viên trong đơn vị. Chi ủy - Chi bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và đơn vị đạt kết quả cao.

Đồng chí Trần Minh Thế - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định và Thẻ Đảng viên cho đồng chí Trần Xuân Chỉnh

Trong hội nghị, từng đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận ra những mặt mạnh, những hạn chế, thiếu sót và đưa ra giải pháp khắc phục. Chi bộ đã đánh giá cao những ưu điểm của từng đảng viên nhằm phát huy và chỉ ra những hạn chế để khắc phục. Kết quả phân loại có: 13/14 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 92,86%; 01/14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 7,14%. Chi ủy – Chi bộ đã đề nghị Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao xét tặng Giấy khen cho tập thể Chi bộThư viện đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong dịp này, Chi ủy – Chi bộ cũng thông báo trước toàn thể đảng viên nhiều vấn đề có liên quan đến công tác Đảng và đơn vị, thông báo tham gia Hội nghị Quán triệt và học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Cũng nhân dịp này, đồng chí Trần Minh Thế - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định và Thẻ Đảng viên cho đồng chí Trần Xuân Chỉnh. Đồng chí Bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của đồng chí Trần Xuân Chỉnh trong thời gian vừa qua và mong rằng, là một đảng viên trẻ, được giao nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, đồng chí Trần Xuân Chỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của người đảng viên, luôn gương mẫu, bản lĩnh, đi đầu trong thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên một cách năng động và sáng tạo, cùng tập thể Chi bộ đoàn kết, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hội nghị đã kết thúc trong sự đồng thuận cao của các đảng viên. Hy vọng với tinh thần này, năm 2019 hứa hẹn sẽ là một năm tiếp tục thành công của Chi bộ và Thư viện tỉnh BR-VT.

Kim Yến

Phòng Thông tin - Thư viện tỉnh BR-VT