Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

  • 01/09/2021
  • 114
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tiếp theo thông báo số 341/TB-VP ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2021).

- Nội dung chi tiết văn bản số 11861/UBND-VP:

  


http://www.brt.vn/

Nguồn: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh BR-VT