Quyết định 4156/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà

  • 30/08/2021
  • 141
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4156/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà được áp dụng tại các cơ sở được giao nhiệm vụ quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà để hướng dẫn cho người nhiễm Covid-19 và người chăm sóc người nhiễm Covid-19 tự chăm sóc tại nhà.

- Nội dung chi tiết xem tại: 

  quyet-dinh-4156-qd-byt-bo-y-te.pdf