Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

BÁO CÁO - Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI

  • 30/07/2019
  • 381

Thực hiện các hình thức tuyên truyền tại Thư viện tỉnh BR-VT và hệ thống thư viện cơ sở (thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, thư viện chuyên ngành, thư viện cơ quan, ban ngành, trường học…) về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới như sau:

1. Các hoạt động chủ yếu đã thực hiện

1.1 Các hoạt động đã tổ chức trong Ngày Sách Việt Nam

- Tuyên truyền trực quan, quảng bá hình ảnh Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới;

- Tổ chức các hoạt động chuyên đề, giới thiệu tác giả - tác phẩm, tổ chức và trao giải Cuộc thi “Quyển sách tôi yêu”, “Đại sứ Văn hóa đọc”, Triển lãm Sách báo – Hình ảnh – Tư liệu: “Từ Điện Biên Phủ đến Dinh Độc lập”;

- Tổ chức Tuần lễ đọc sách (Tại Thư viện tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện trường học, luân chuyển sách cho hệ thống thư viện cơ sở…);

- Tuyên truyền video giới thiệu sách, giới thiệu Thông tin chuyên đề về Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới;

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, triển lãm sách hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI tỉnh BR-VT năm 2019 tại Công viên Bãi Trước – Đường Sách Vũng Tàu.

1.2 Công tác tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách

- Tuyên truyền pa nô và các hình thức trực quan khác (trưng bày, triển lãm…);

- Trên website của Thư viện tỉnh BR-VT, Liên hiệp Thư viện Khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ, Sở VHTT;

- Trên các màn hình tivi, video tại sảnh thư viện với chương trình giới thiệu sách thông qua youtube;

- Phát động phong trào đọc sách tại các trường học (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông): Tổng kết và trao giải cuộc thi viết về “Quyển sách tôi yêu”, “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019”…

1.3 Các họat động quyên góp, trao tặng sách

- Thực hiện chương trình quyên góp sách, đổi sách cũ lấy sách mới;

- Tặng sách cho một số thư viện, phòng đọc sách.

1.4 Thông tin thống kê hoạt động ...

(Chi tiết báo cáo xem trong file đính kèm)

Một số hình ảnh sự kiện:

Ngày  Sách Việt Nam lần thứ VI tại huyện Châu Đức

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh BRVT và ông Hoàng Văn Định - PGĐ Sở TTTT tỉnh BRVT - Trưởng ban Tổ chức Ngày Sách VN tỉnh BRVT lần thứ VI năm 2019  tặng hoa cho các đơn vị tham gia...

Dữ liệu đính kèm:

  BAO CAO NGAY SACH 2019.pdf